• English
    • Deutsch
    • Русский
EŁPOL - skup i sprzedaż nasion

Dofinansowanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt dotyczy instalacji silosów operacyjnych i magazynowych wraz z czyszczalniami i wykonaniu towarzyszących im prac budowlanych”

Cel ogólny projektu:
„Poprawa jakości oferowanych towarów połączona ze zwiększeniem zdolności przechowalniczej w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie innowacyjnej w skali zakładu technologii czyszczenia i magazynowania zbóż konsumpcyjnych”

Cel operacji zostanie osiągnięty poprzez wykonanie stosownych prac budowlanych oraz zakup i instalację silosów magazynowych i operacyjnych oraz urządzeń do czyszczenia ziaren. Efektem przedsięwzięcia będzie zwiększenie czystości oferowanych zbóż konsumpcyjnych z jednoczesnym zwiększeniem ich możliwości przechowalniczych.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 4.2. Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Jesteśmy wiodącym i innowacyjnym przedsiębiorstwem branży rolno-spożywczej.

Skontaktuj się
Wszyskie prawa zastrzeżone przez ELPOL | © 2019
Projekt i wykonanie: imado.pl